Jesteś tutaj

Aktualności

Egzamin doktorski z filozofii

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu doktorskiego z filozofii proszone są o bezpośredni kontakt mailowy z prof. Tomaszem Pasierskim – kierownik Studium Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej  e-mail: tomasz.pasierski@wum.edu.pl.

Egzaminy odbywają się on-line z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Osoba zdająca egzamin generuje link z zaproszeniem na egzamin.

Protokół egzaminacyjny należy przesłać na adres mailowy: zaklad-bioetyki@wum.edu.pl

 

W przypadku doktorantów z WUM egzaminy są nieodpłatne.

W przypadku doktorantów spoza WUM egzaminy są odpłatne.

Opłatę za egzamin wynoszącą 360 zł netto plus VAT  (442,80 zł brutto) i należy wnieść na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na  nr rachunku: 77 1160 2202 0000 0003 4368 4483 Bank Millennium S.A.

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin doktorski z filozofii oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

 

Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres mailowy: zaklad-bioetyki@wum.edu.pl

 

Jeśli instytucja wnosi wpłatę za egzamin doktorancki, potrzebne są następujące dane do wystawienia faktury:

1.     Nazwa instytucji

2.     Adres instytucji

3.     NIP instytucji

4.     Tytuł przelewu, imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu.

 

Jeśli wpłatę wnosi doktorant- jako osoba prywatna/fizyczna proszę o przesłanie następujących danych do wystawienia faktury:

1.      Imię i nazwisko

2.     Dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym

3.     Tytuł przelewu, imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu.