Jesteś tutaj

Pracownicy naukowi i dydaktyczni

Kierownik

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski

kontakt: e-mail: tomasz.pasierski@wum.edu.pl

Adiunkt

dr Maria Turos

kontakt: e-mail:maria.turos@wum.edu.pl

A

Adiunkt

dr n. hum. Natalia Szejko

dr n. med. Natalia Szejko

kontakt: e-mail:natalia.szejko@wum.edu.pl

Asystent

mgr Maria Wysocka

kontakt: e-mail:maria.wysocka@wum.edu.pl